Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Ledige plasser ved workshops


Nedanfor finn du ei liste over workshopane i 2017.


 

Workshop 4/2017
"Developing language awareness in subject classes"

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på medvit på språk i anna fagundervising. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar med erfaring frå undervising i aldersgruppa 12-13 år.

Språk: Engelsk og fransk
Dato: 16.-17. november 2017
Søknadsfrist: 31. august 2017 (NY FRIST 3. SEPTEMBER)
Informasjon om prosjektetprosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.09.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret