Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Den europeiske språkdagen 26. september


EDL logoLanguage is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.
‒Rita Mae Brown

På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001. Formålet med denne markeringen er:De generelle målsettingene for Den europeiske språkdagen er:

  • å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg;
  • å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres;
  • å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.

Informasjonsflyer på franskengelsk, spansk og tysk

Det finnes mer informasjon om språkdagen og ideer til markeringer på Europarådets side
LES MER
 

Du kan registrere aktivitetene ved din skole/institusjon på ECMLs  nettsider
LES MER

Et lite sammendrag om selve Språkdagen fra Council of Europe.
LES MER

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.09.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret