Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Framandspråkambassadør


Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa (Framandspråksenteret) utnemner årleg ein framandspråkambassadør.

Fotballspelaren Ada Hegerberg vert utnemnd til Framandspråkambassadør.

Les begrunninga til juryen

Institusjonar, organisasjonar og publikum kan sende inn begrunna forslag til kandidatar til Framandspråkambassadørtittelen.

Juryen har og høve til å fremje eigne forslag.

Utnemninga går til ein person, ei gruppe personar eller ein organisasjon som på ein mønsterverdig måte og på nasjonalt nivå
a. utmerker seg når det gjeld eigen bruk av framandspråk og/eller
b. framhever nytta av å meistre framandspråk og viser at det å kunne fleire språk er ein ressurs.

Statuttane for prisen

Tidlegare vinnarar:

Ravi (2016)
NHO
(Næringslivets Hovedorganisasjon) (2015)
Portugals ambassadør til Norge, Clara Nunes dos Santos
(2014)
Utanriksjournalist Hege Moe Eriksen (2013)
Norsk audiovisuell oversetterforening (NAVIO) (2012)
Ståle Solbakken (2011)
Migrapolis (2009)
Dag Erik Pedersen (2008)

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.03.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret