Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

INNLAC - internasjonalt nettverk


 

INNLAC (International Network of National Language Centres) represents the voluntary association of national institutions which are charged with responsibility for implementing (aspects of) national language policy.
 
INNLAC (International Network of National Language Centres - Réseau International de centres de langues nationaux) représente l'association volontaire d'institutions nationales chargées de mettre en œuvre (certains éléments de) la politique nationale des langues.
 
INNLAC (International Network of National Language Centres) repräsentiert den freiwilligen Zusammenschluss nationaler Institutionen, die für die Implementierung (von Aspekten) nationaler Sprachenpolitik verantwortlich sind.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.12.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret