Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Fremmedspråksenteret har de siste årene arrangert konferanse i forbindelse med Den europeiske språkdagen. Arrangementet har blitt lagt til ulike byer rundt om i Norge i samarbeid med ulike institusjoner.

Årstall Sted Tittel
2017 Trondheim, NTNU Flerspråklighet
2016  Halden, Høgskolen i Østfold Pop med språk og popcorn!
2014 Bergen, Høgskulen i Bergen Tilpasset opplæring i engelsk- og fremmedspråkundervisningen
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.12.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret