Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tips og ideer


Den europeiske språkdagen kan markeres på mange måter. På denne siden finner du noen tips til hvordan du enkelt kan gjøre noe ut av denne dagen.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 21.08.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret