Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk i UH-sektoren


 


    Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk er et nettverk for språkutdannenere innen engelsk og fremmedspråk (også latin) og skal bidra til kompetanseutvikling og informasjonsspredning.

Se meny til venstre for mandat, deltakere, aktiviteter, referat fra seminarer og konferanser, etc.

PÅ KALENDEREN

Aktuelt nå:
Sett FYR på lærerutdanningen!
Nasjonal fagkonferanse for lærerutdanningen 22.-23. september på Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen
LES MER!


Nye veier i språkfagene? Språkkonferanse 24. september 2015 i Tromsø

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Fremmedspråksenteret invitererer til en språkkonferanse der vi ser fremover - med dyktige og spennende foredragsholdere. Første del av dagen er felles, så følger to parallelle sesjoner med eksempler på undervisningsmetoder med estetisk og teknologisk tilnærming. Hvordan bruke drama, nye medier, sang og film i språkundervisningen? Hvordan jobbe med digital samskriving, sammensatte tekster, grammatikk og nye medier?

Når: 24.09.15 kl. 09:30 - 16:00
Hvor: Universitetet i Tromsø. HSL-fak. aud. B 1005
Målgruppe: Engelsk- og fremmedspråklærere i ungdomsskolen og videregående skole, studenter og språklærerutdannere, alle andre interesserte

Presentasjoner som ble holdt under konferansen:
Are Turmo Språk- og kulturkompetanse – viktig for norsk næringsliv.
Inger Langseth Smart læring kan endre læringsprosessene i fremmedspråkene. Hva om vi deler mer?
Jutta Eschenbach og Eva Björk Film og interkulturell dialog i klasserommet
Fernando Álvarez Montalbán Sång som didaktiskt redskap i språkundervisningen
Franziska Jensen VIEW – et digitalt verktøy og hvordan det kan brukes i fremmedspråksundervisningen
Amelie Matt Lesestrategier i fremmedspråksundervisningen
Beate Lindemann CLIL i fremmedspråkene. Bruk av fremmedspråk i ikke-språklige fag fra barneskolen til universitet
Hilde Brox Hvorfor jobbe med digital samskriving i språkfagene?
Ingrid Jakobsen Multimodale muligheter i språkundervisninga
Lisbeth K. Gregersen og Hanne Kvam Ramberg eTwinning – et spennende treffpunkt for språklæring


Kompetanse for kvalitet
Engelsk fagdag og nettverksbygging, Hamar 15. april 2015

Fagdagen er avholdt

Høgskolen i Hedmark og Fremmedspråksenteret inviterer til fagsamling på Hamar for de som underviser i engelsk innen Kompetanse for kvalitet.
Tid: Onsdag 15. april, klokken 09.00 til 15.30
Sted: Campus Hamar800px-Hamar_larerhogskole.jpg

Fagdagen er gratis, men den enkelte deltager må selv bestille og dekke reise og opphold.
First Victoria hotel eller Quality hotel Astoria ligger ca. 5 minutters gange fra Hamar jernbanestasjon og ca. 10 minutter til Campus Hamar.

Tirsdag den 14. april inviterer Fremmedspråksenteret til felles middag på Tanta Gerda klokken 19.00.

For mer informasjon og lenke til påmeldingsskjema se vedlagt program.

Vi ber om at informasjon om fagdagen videresendes til aktuelle fagpersoner ved egen institusjon.


Young Language Learner research network meeting/seminar

Where: Norwegian Study Center - York, England 
When: December 8-9, 2014

The YLL network is a group of researchers within English and other foreign languages, and teacher education for English and foreign language teachers. We have a two-day research meeting/seminar at which current research will be presented.

Brigitte Gregory has been invited as our guest speaker with the talk Art based English language education. Members of the group will present their recent, current or planned research work.

For details of presenters, see the full program

For more information, please contact Rebecca Charboneau, Rebecca.a.charboneau@uis.no.

The seminar was sponsored by Fremmedspråksenteret


Tilpasset opplæring i engelsk- og fremmedspråkundervisingen

Konferanse for  medlemmer i UH-nettverket Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk, språklærere, lærerstudenter og andre interesserte.

Konferansen er avholdt.
SE DETALJERT PROGRAM MED MED PRESENTASJONER HER!  

Dato: 26. september 2014 kl 08:30 - 15:30
Sted:
Høgskolen i Bergen - Campus Kronstad (nybygget), Inndalsveien 28, Bergen
Arrangør: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Bergen

Publisert av Karin Dahlberg Pettersen,
karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no


KOORDINERING
Koordineringsansvar for UH-nettverket: 
Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret
Kontakt EMAIL

 

 
Nasjonal fagråd 
for engelsk
Nasjonalt fagråd 
for tysk
Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur
Kontaktpersoner

Communicare

Nordic Journal of Modern Language Methodology

Tyskforum - norsk
tysklærerforening

Den norske
Spansklærerforeningen

Fransklærerforeningen


LÆRERUTDANNINGEN:
Strotingsmelding om lærerutdannningen
Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen
LES

Strateplan for språk: 
Språk bygger broer


 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 20.01.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret