Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Om nettverket


 Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk var tidligere ett av flere kompetansenettverk som inngikk i Nettverk for kompetanseutvikling, ledet av Utdanningsdirektoratet. 

Hensikten med kompetansenettverket er å skape et møtested for universiteter og høgskoler og bidra til kompetanseutvikling og informsjonsspredning innenfor et fag/område og på tvers av fag/områder.

Nettverket arbeider ut fra oppdragsbrev til de nasjonale sentrene.  

KOORDINERING AV NETTVERK FOR ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

Fra 1. januar 2008 fikk de nasjoanle sentrene ansvaret for koordineringen for nettverksarbeid på sine områder. Koordineringen og driften av Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk er lagt til Najonalt senter for fremmedspråk i opplæringen v/Karin Dahlberg Pettersen
Tel: (+47) 69 60 82 22
Mobil: (+47) 48 06 49 35

Ansatte ved senteret bidrar i arbeidsgrupper for arrangemneter. 
 

Kompetanse for kvalitet
Strategi for videreutdanning av lærere
 LES MER 

Kompetanse for utvikling
Strategiplan
2005-2008

LES MER

Kompetanse for kvalitet
Stategiplan frem mot 2025
LES MER

 
       

Nettredaktør for dette nettstedet: Karin Dahlberg Pettersen

 

Kontakt email EPOST

 

 


Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 20.01.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret