Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

SFU arbeidsseminar


 

Arbeidsseminaret vil bli avholdt: Uke 25 - 18. og 19. juni 2018

Hold av datoene!

Mer informasjon kommer

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 09.05.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret