Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Videregående skole
I menyen til venstre finner du blant annet tips og -opplegg for engelsk og fremmedspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i Læreplanene for engelsk og fremmedspråk og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.09.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret