Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Undervisningsopplegg


Undervisningsopplegg gir eksempler på hvordan man kan integrere kompetansemål både fra engelsk- og yrkesfaget og på den måten oppnå en tverrfaglig og mer relevant opplæring for elevene. Opppleggene er sortert etter de ulike yrkesfagprogrammene (se meny til venstre). I kategorien Programfaguavhengige opplegg er relevansen mer fremtredende, og oppleggene har kun kompetansemål fra engelskfaget.

Filmressursen Fabulous Films presenterer eksempler på filmer som passar på flere yrkesfag, først og fremst med tanke på relevans. Tverrfagligheten er synliggjort ved å inkludere eksempler på kompetansemål fra engelsk og fra to eller flere yrkesfag. Med en viss tilpasning kan filmene også anvendes for studieforberedende programmer (og 10. trinn).

Lyttetekstar med yrkesfaglige innhold kan avspilles direkte eller lastes ned. Ressursark (vesentlig til bruk etter lyttingen) og manus til hver tekst er inkludert. Noen av lyttetekstene er delt i to for lettere å kunne tilpasse lyttingen til elever med ulikt språkgrunnlag i engelsk. Det er også utviklet noen eksempler på opplegg som viser hvordan en kan arbeide med å øke lytteforståelsen hos elevene, med læringsaktiviteter for både før-, under- og etterfasen. Lyttetekstene er utarbeidet av Fremmedspråksenteret 2013-1016.

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 15.06.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret