Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Fag:
Engelsk
-Fabulous Films

Fabulous Films


Her har vi valgt ut en del filmer som kan passe til de forskjellige utdanningsprogrammene på yrkesfag, først og fremst med tanke på relevans. Mange av filmene egner seg for flere yrkesfag, noe som kan være en fordel hvis man som lærer har undervisning på ulike programmer. Med en viss tilpassing i oppgavetyper kan filmene også anvendes i de fleste studieforberedene klassene.

Overview of Films er et stort oversiktsark med lenker til sammendrag av den enkelte film, til en sammenstilling av kompetansemål fra læreplan i engelsk og ulike utdanningsprogram som filmen kan være relevant for, til undervisningsopplegg for noen utvalgte filmer og lenker til eventulle andre ressurser som nettsteder, bok som filmen bygger på, etc. 

I tabellen Lesson Plans finner du de filmene vi har utarbeidet undervisningsopplegg til, basert på variert og forskningsbasert metodikk. Her finner du også lenker til sammendrag, tema som den enkelte film kan relateres til og oversikter over kompetansemål for engelskfaget og de programfagene som filmen kan være aktuell for.

Overview of Films (kommer) 

Lesson Plans (publiseres forløpende)

Hvis du som lærer har opplegg for, erfaring med eller forslag til andre filmene som er velegnet, tar vi gjerne imot dine ideer. 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 09.09.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret