Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Fagsamlinger for FYR


 


FYR-koordinatorene på knutepunktskolen i hvert fylke deltar jevnlig på fellessamlinger for fagene i prosjektet (engelsk, norsk, matematikk og naturfag) arrangert av Utdaningsdirektoratet og de nasjonale sentrene i fellesskap. I tillegg har hvert fag sine egne fagsamlinger for sitt fagnettverk (vanligvis en fra hvert fylke). På disse sidene finner du informasjon om datoer for de ulike samlingene. Presentasjoner fra samlinger legges i menypunkt Fagstoff fra samlinger og på Utdanningsdirektoratets nettsider og kurskalender.

2016:

Samlinger for FYR-nettverket i engelsk  og fellessamlinger i 2016:
Uke 4. 28. - 29. januar. Stockholm. FYR-samling for engelsk.
Uke 15. 13. - 14. april. Trondheim. Fellessamling for alle fagene i FYR.

FYR-skolering for programfaglærere og fellesfaglærere høsten 2016:
Uke 42. 17. - 19. oktober. Helse-og oppveksfag, Design og håndverk.
Uke 47. 21. - 23. november. Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk.
Uke 49. 5. -7. desember. Restaurant- og matfag, Naturbruk, Service og samferdsel 

Konferanse for lærerutdanningen: 20. - 21. september 2016


Sett FYR på lærerutdanningen! 
Nasjonal fagkonferanse for lærerutdanningen 22.-23. september på Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen
LES MER!

FYR-skolering for programfaglærere og fellesfaglærere høsten 2015:

Uke 42. 12. - 14. oktober. Helse-og oppveksfag, Design og håndverk.
Uke 47. 16. - 18. november. Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk.
Uke 49. 1. -3. desember. Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Naturbruk, Service og samferdsel 

2015:
Samlinger for FYR-nettverket i engelsk i 2015:

9. - 10. mars: Bergen. FYR-nettverket for engelsk

21. - 22. april: Gardermoen. Fellessamling for alle fagene i FYR

29. - 30. oktober: Oslo. Fellessamling for alle fagene i FYR

2014:
Samlinger for FYR-nettverket i 2014:

5. - 6. februar: Oslo. Fellessamling for alle fagene i FYR
25. april: Trondheim. FYR-nettverket for engelsk
September. FYR-nettverket for engelsk
Oktober: Fellessamling for alle fagene i FYR

FYR-skolering for lærere starter høsten 2014:
Til sammen 2700 lærere i videregående skole vil bli invitert til FYR-skolering, kurs i yrkesretting, i Oslo i løpet av 2014, 2015 og 2016. FYR-skoleringen gjelder både lærere i fellesfagene og programfaglærere. Oppstart er høsten 2014:

Uke 42: 13.-15. oktober
Uke 47: 17.-19. november. Presentasjoner fra samlingen
Uke 49: 1.-3.desember. Presentasjoner fra samlingen

Det vil bli gitt statlige bevilgninger til kursene, mens de nasjonale sentrene som er med i FYR får ansvaret for faglig innhold og gjennomføring. I tillegg til de tre kursdagene i Oslo vil det bli arrangert en oppfølgingsdag i hvert fylke. De fylkeskommunale prosjektlederne vil få ansvaret for å informere skolene og plukke ut lærere til FYR-skoleringen.


Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 03.03.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret