Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

FYR-koordinatorer


Bildene under viser FYR-koordinatorer fra alle fylkene frem til høst 2016. De har vært vårt nasjonale nettverk i engelsk.

FYR-koordinatorene har hatt som ansvar å motivere til god undervisningspraksis og spredning av FYR-prosjektets innhold. De har møtt på prosjektets fellessamlinger for alle fagene (engelsk, norsk, matematikk og naturfag), der noe av innholdet har vært felles for fagene, men også deltatt fagsamlinger kun for engelskfaget.

Den vedlagte tabellen viser FYR-koordinatorer gjennom hele perioden (2012-2016). Noen har vært med i 5 år, andre i kortere perioder. Kontakt en FYR-koordinator om du ønsker å arrangere en fagdag på din skole - de har stor FYR-kompetanse!


aksel_lund_pedersen_FYR_akershus_68.jpg Aksel Lund Pedersen
Koordinator Akershus fylke
Epost: aksel.lund.pedersen@jessheim.vgs.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: SS, EL, TIP
Skole: Jessheim videregående skole 
Knut Sverre Johnsen
Koordinator Aust-Agder
Epost: knut.sverre.johnsen@sameyde.vgs.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: DH, BA, MK, EL, RM, HO, SS, TIP på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Sam Eyde videregående skole
Sidsel_Hellesoy_68.jpg Sidsel Hellesøy
Koordinator Buskerud
Epost: sidsel.hellesoy@bfk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: EL
Skole: Kongsberg videregående skole
Stig Martin Arctander
Koordinator Finnmark
Epost: stig.martin.arctander@ffk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: BA på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Alta videregående skole
Tanja Berg (25%)
Koordinator Hedmark
Epost: b.tatjana@hedmark.org
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: DH, TIP, SS, EL på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Hamar Katedralskole
Siw Aina Holck (10%)
Koordinator Hedmark
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: BA, HO, TIP
Skole: Ringsaker videregående skole
Alison_Jones_Rod_68.jpg Alison Jones Rød
Koordinator Hordaland
Epost: alison.jones.rod@hfk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: HO, på Vg1 og HO, BUA på Vg2
Skole: Fusa vidaregåande skule
Bjarne Skuggen
Koordinator Møre og Romsdal
Epost: bjarne.skuggen@mrfylke.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: EL, HO, ID, BA, TIP, DH, RM på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Borgund videregående skole
Oyvind_Breivik_68.jpg Øyvind Breivik
Koordinator Nordland
Epost: oyvbre@vgs.nfk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: ID, HO, BA og DH
Skole: Polarsirkelen videregående skole
Inger Margrethe Elden
Koordinator Nord-Trøndelag
Epost: inger-margrethe.elden@ntfk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: BA, HO, TIP, EL på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Olav Duun videregående skole
Jan Espen Andresen
Koordinator Oppland
Epost: jan.espen.andresen@ansatt.opplandvgs.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: DH, SS, MK på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Gjøvik videregående skole
Bronia Mary S. Hamilton
Koordinator Oslo
Epost: bronia.hamilton@ulsrud.vgs.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: HO og Barn og Ungdom på Vg2
Skole: Ulsrud videregående skole
Torleif Sleveland
Koordinator Rogaland
Epost: torleif.sleveland@skole.rogfk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: TIP og Lærlingeskolen på Vg2
Skole: Godalen videregående skole
Kristin Befring
Koordinator Sogn og Fjordane
Epost: kristin.befring@sfj.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: RM, HO på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Øyrane videregående skole
  Astrid Myskja
Koordinator Sør-Trøndelag
Epost: astrid.myskja@stfk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: BA, DH, MK, SS, TIP
Skole: Charlottenlund videregående skole
Torgeir Holla
Koordinator Telemark
Epost: torgeir.holla@t-fk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF:
Skole: Notodden videregående skole 
Kirsti Thomassen
Koordinator Troms
Epost: kirsti.thomassen@tromsfylke.no
Fagområde: Engelsk og norsk
Programområde YF: TIP på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Breivika videregående skole
anette_68.jpg Anette Irene Nyhagen
Koordinator Vest-Agder
Epost: anny8@vaf.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: MK,SS,TIP
Skole: Vennesla videregående skole
Bente Hagelund
Koordinator Vestfold, ny fra 01.08.13
Epost: benteh4@vfk.no 
Fagområde: Engelsk
Programområde YF: HO, SS, DH, EL, BA, TIP, RM på Vg1 og flere på Vg2
Skole: Horten videregående skole
Dianna_Evans_68.jpg Dianna Evans
Koordinator Østfold
Epost: diagun@ostfoldfk.no
Fagområde: Engelsk
Programområder YF: TIP, HO, EL, MK, RM, DH
Skole: Glemmen videregående skole
 
    

 


Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 02.02.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret