Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Litteratur - Her finn du tips om artiklar, rapportar og bøker som kan vere aktuelle for alle som jobbar med yrkesfagleg engelsk.

Ressurser fra Helen Arkell Dyslexia Centre:
Diana Hanbury King. Writing Skills, Book 1-3. Published by Educators Publishing Service. www.epsbooks.com

Meriel Davenport & Phillippa Hall. Target. Thinking and Speaking in Secondary Schools and Target. Listening and understanding in Secondary Schools
Bernadette McLean & Rosie Wood. Target. Reading Accuracy. Essential Reading for Effective Learning ((for Teachers, etc)
Published by Barrington Stoke www.barringtonstoke.co.uk and Helen Arkell Dyslexia Centre www.arkellcentre.org.uk

Annet om dysleksi og andre lærevansker:
Judith Kormos & Anne Margaret Smith. 2012. Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences. MM Textbooks

Kari Repstad: Yrkesretting av fellesfagene i videregående skole, Pedlex 2013 
LES MER

Masteroppgaver med yrkesfagperspektiv
(Listen er ikke fullstendig - har spesielt fokus på engelskfaget på YF)

Torleif Sleveland: Fellesfag, yrkesretting og relevans, FYR - yrkesretting av engelsk på programfag for Teknikk og industriell produksjon, TIP VG1

UIS,2015

Kristin Befring: «It was fun to have something different…more geared towards my interest» Students’ and apprentices’ experiences with vocational English at school and in apprenticeships
UIØ, 2015

Marita Myhre: Vocational English in Norway: A Study in Attitudes. Høgskolen i Østfold, 2015

Maria Storevik: VOCATIONAL ENGLISH A study of vocationalisation of English in Norwegian upper secondary schools “Why do I need Norwegian and English? I’m training to become a carpenter.”
UIB, 2015

Inger Margrethe Elden: Yrkesretting – relasjoner mellom fellesfag og yrkesfag
NTNU, 2014
Inger Margrethe Elden har godkjent at vi lenker til hennes masteroppgave hennes fra våre sider (ingermelden#gmail.com)

Hanne Christina Mürer: VALID AND RELIABLE? A CRITICAL ANALYSIS OF THE FINAL WRITTEN EXAM IN ENGLISH IN THE UPPER SECONDARY SCHOOL 
Analyse av felles eksamensoppgaver i engelsk for SF og YF 2010-2013
UIB, 2015

THE VOGUE PROJECT (kommende masteroppgaver). ILS, UiO

Sturla Sagli. (2017). Teachers' and students' perceptions of vocational orientation in the Englsih subject. UiO.

PhD-arbeider med yrkesfagperspektiv:

Ann Karin Sandal (Høgskulenpå Vestlandet). Ungdom og utdanningsval. Om elevar sine opplevingar av val og overgangsprosessar (les omtale!).
Lars Gjelstad (HiOA). Skoleverkstedet som frigjørende handlingsrom: Yrkesfagelevers vilkår for faglig og sosial deltakelse i det post-industrielle Norge  (Les omtale!)

Fagartikler:
Brevik, Lisbeth M. (2017). Strategies and shoes: Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies in general and vocational programmes. Scandinavian Journal of Educational Research.

Brevik, Lisbeth M. (2016). The Gaming Outliers: Does out-of-school gaming improve boys’ reading skills in English as a second language? , In Eyvind Elstad (ed.), Educational Technology and Polycontextual Bridging. Sense Publishers. ISBN 978-94-6300-643-9. Chapter 3. s 39 - 61

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 26.08.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret