Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Materiell til utarbeidelse av opplegg


Her har vi samlet en del ressurser som kan være til nytte ved utarbeidelse av opplegg 

Ressurs Beskrivelse
  

TA GREP! Ressurshefte for yrkesretting og relevans i fellesfaget engelsk

TA_GREP_-_forside_100.jpgDette heftet tar utgangspunkt i FYR-prosjektet og den oppgaven Fremmedspråksenteret har hatt i prosjektet. Hensikten med heftet er å gi inspirasjon og idéer til arbeidet med yrkesretting og relevans i engelskfaget.

Skjema for utarbeidelse av opplegg - norsk tekst Skjema for utarbeidelse av opplegg - engelsk tekst Læreplan i engelsk

Veiledning til læreplan i engelsk 

Mal som kan være nyttig for å lage et undervisningsopplegg. Malen er utarbeidet av Fremmedspråksenteret. Undervisningsopplegg i FYR som kvalitetssikres av senteret vil bli publisert på Fremmedspråksenterets nettsider og i NDLA. 

Metodiske tips til lesing:

En samling generelle metodiske tips når det gjelder leseferdigheten - valgt ut og beskrevet fra et engelsk - og fremmedspråkperspektiv. Tipsene er kategorisert etter lesefasene før, under og etter lesing. Se også en presentasjon av denne ressursen i Fremmedspråksenterets fagdidaktiske tidsskrift Communicare 1/2011 (s. 51-52 Lese, lytte og se). 

I heftet Verdt å lese! er de metodiske heftene samlet i trykket form. Heftet kan bestilles fra Fremmedspråksenteret for kr 50 pr stk.

Skriving i fyr  Ein ressurs frå Skrivesenteret. I heftet finst det forslag til korleis ein kan gje emnehjelp, komme i gang, og gje rammer for skrivinga. 
Skrivehjulet Ein ressurs frå Skrivesenteret - viser skrivehandlingar og formål
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter  Utdanningsdirektoratet: Rammeverket for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen av hver av dem på fem nivåer.
Vurdering for læring  Utdanningsdirektoratet: Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering kan også kalles vurdering for læring.
Wikimedia Commons - bilder, lyd- og videoressurser
FlickrCC - kun bilder

Dreamstime - kun bilder
Bilderessurser med Creative Commons Licence (husk å oppgi URL)


Bilderessurs for kjøp av bilder hvis publisering - rimelig  
NDLAs presentasjon  Hvordan man kan søke etter bilder i NDLAS base. Kan bare brukes når vi laster opplegg opp i NDLA.
Merriam - Webster
Visual Dictionary
Online
Temabasert ordbok - 20 000 termer/begreper - 6000 illustrasjoner i farger framange områder. Mange tekniske begreper med gode illustrasjoner.
  
 

 

 

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 11.11.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret