Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Organiseringsmodellar på skulane


kano_mot målet_foto KDPEit viktig mål med FYR-arbeidet er å bidra til eit best mogleg og systematisk samarbeid mellom programfaga og fellesfaga. Kan ein ved å tenkje meir heilskapleg i planlegginga av undervisininga eller organisere opplæringa annleis skape nærare kontakt mellom faga? Målet er at eleven skal oppleve at alle faga er relevante for den utdanninga han eller ho rettar seg mot.   

På desse sidene finn du nokre døme på korleis dei organiserer opplæringa og planlegginga av denne på skular rundt om i landet.

Vi sett pris på fleire tips – ta gjerne kontakt med oss!

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 22.05.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret