Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Samarbeid skule og næringsliv


Her finn du døme på samarbeid mellom vidaregåande skule og næringsliv rundt om i landet og idear for korleis ein kan få i gang nye prosjekt, der det å bruke engelsk som fagspråk står sentralt.

Eitt døme er vist i videoen vi har fått laga om kva som skjer i Halden.

Ta gjerne kontakt med oss om kva som skjer på din skule eller i fylket ditt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 22.05.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret