Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Fremmedspråk på videregående
I menyen til venstre finner du blant annet tips og -opplegg for fremmedspråk og engelsk. Tipsene og oppleggene er forankret i Læreplanen for fremmedspråk og engelsk og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret