Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for september
Vil du bli abonnent?

 

 
International Language Competition
iLcompetition er ein språk- og kulturkonkurranse for ungdomsskular og vidaregåande skular i språka tysk, fransk, spansk og engelsk. Både elevar og lærarar kan vinne fine premiar!

MAKE YOUR ENGLISH SKILLS COUNT!
Meld deg på til NM i engelsk 2020!
English Teachers Norway (ETN) inviterer deg og din skule til å delta i konkurransen om flotte premier. 

udir_logo_250.gif

Utdanningsdirektoratet summerer opp høringsutkasta

Framandspråk fellesfag/Framandspråk programfag – sammanfatning av høyringa
Her summerer Utdanningsdirektoratet opp tilbakemeldingane dei fekk på høyringsutkasta til nye læreplanar og kva anbefalingar dei gir.

Bunte-Busse-logo_250.jpg

Bli med på interkulturelle møte med "Bunte Busse"
I samarbeid med Tyskforum (norsk tysklærarforbund) skisserer aubiko e.V språk- og utdanningsreiser til Tyskland.

 

 

ARRANGEMENT

 • Fortbildung in Lübeck 2020?
  Nächstes Jahr finden zwei Mini-Referendariate statt, ein kurzes vom 29. Januar bis zum 28. Februar (tlw. als "Sprachkurs intensiv" vom 17. bis 28. Februar) und ein langes vom 03. Februar bis 25. März.
 • XXVIII Encuentro Práctico de Profesores ELE, Barcelona 2019
  International House Barcelona og Difusión arrangerer nok ein gong seminar for spansklærarar i Europa.
  Over to dagar vil du kunne delta på interessante konferansar og praktiske workshops. Og sist, men ikkje minst, vil du ha høve til å utveksle erfaringar med andre spansklærarar.
  Når: 20. og 21. desember
  Stad: Barcelona
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • Interaktiv og multimedial app
  Med appen Learningapps kan du arbeide med omgrep, ord, bilete og lydfiler.
 • Hablacultura
  Her finn du tekstar på spansk som er delt inn A – B – C nivåa ifølge Det europeiske rammeverket for språk. I tillegg til tekstar finn du òg videoar på målspråket og anna multimediamateriell

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret