Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for juni/juli
Vil du bli abonnent?

sprakprat_250.jpg
Å kommunisere med hender og kropp – ein introduksjon til norsk teiknspråk

Lurer du på kva som er særeige for teiknspråk?
Lær meir om bruk av mimikk, poesi, tempo m.m. i denne artikkelen.

Utdanning-i-verden-SIU_250.png
Lat deg inspirere!

Drømmer du om å reise på utveksling neste studieår? Her får du gode råd og tips.

Ny Tyskland-strategi
Regjeringa har presentert ny Tyskland-strategi i samband med besøket av Tyskland sin utanriksminister.

DNJF_220.png
SKRIK ELLER SKRIV - ORD FOR DEMOKRATI OG FRIdom
Bli med #dnjf og kom til Frankfurt der du vil bli kjent med andre tyske og norske ungdommar, delta i diskusjonar og oppleve flotte og inspirerande dagar, og der du òg kan bidra med dine meiningar og haldningar.

ECML_250.jpg
Learning environments where modern languages flourish

Framandspråksenteret sin medarbeidar Solena Pradayrol har presentert ECML-prosjektet "Learning environments where modern languages flourish" ved en "språkfika" ved Høgskolen i Østfold.

Khrono_250.png
Kva språk skal fleirspråklege foreldre snakke med barna sine?

I mange saker er det slik at forsking peiker i fleire retningar. Men når det gjeld barn sin språklæring, står fagmiljøet samla: Foreldre bør oppmodas til å snakke morsmålet (eller morsmåla) med barna sine.

ARRANGEMENT

  • Hald av datoen!
    26. september arrangerer Framandspråksenteret og Høgskolen i Østfold Språkdagkonferanse i Halden.

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 03.07.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret