Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for mai
Vil du bli abonnent?

FS_logo.horis_250.jpg

Framandspråksenteret gjennomfører kompetansehevingskurs i Oslo
Er du framandspråklærar? 
Arbeider du i Osloskulen?
Kunne du tenke deg kompetanseheving innan munnlege ferdigheiter? (lytting, produksjon, interaksjon)
MELD DEG PÅ KURSET VÅRT!

Framandspråksenteret har underteikna ein intensjonsavtale med det spanske utdanningsdepartementet
Avtalen inneber eit tettare samarbeid om kvalitet i spanskundervisninga i heile utdanningsløpet og promovering av
spansk som framandspråk. Spansklærarar i norsk skule vil, når dette blir konkretisert, få eit unikt tilbod om ulike program.

Framandspråksenteret har underteikna ein intensjonsavtale med det russiske språk- og kulturinstituttet Russkiy Mir avdeling St. Petersburg
Avtalen inneber eit tettare samarbeid om kvalitet i russiskundervisninga i heile utdanningsløpet og promovering av russisk som framandspråk.

 

 

ECML_250.jpg

Følg med på kva som skjer innan språk i Europa: Nyheitsbrev frå European Centre for Modern Languages

Liedutvalet - bruk røysta din!
Liedutvalet har som oppdrag å mellom anna vurdere struktur, innhald og behov for endring i vidaregåande skule. Framandspråksenteret er uroa for signala om å endre statur for framandspråkfaget i studieførebuande program. Les notatet vårt og bruk høvet til å seie kva DU meiner.  

Høyring  - læreplanar i framandspråk
Har DU nytta høvet til å seie meininga di om nye læreplanar i framandspråk? Du har fram til 18. juni til å gi tilbakemelding.

 

ARRANGEMENT

  • Seminar for spansklærarar i Granada 
    Forlaget DIFUSIÓN og Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada
    arrangerer for første gong eit seminar for spansklærarar 28. – 29. juni 2019 i Granada (Spania).
    Du vil kunne ta del på interessante konferansar og i praktiske workshopar om mellom anna poesi, praktisk grammatikk, bruk av teikneseriar i undervisninga m.m.
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 31.05.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret