Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Flag_of_Germany_642_dus.jpg
Fremmedspråksenteret arrangerer som en del av regjeringens Tyskland-satsing en konferanse 16. november 2016. MÅLGRUPPEN er i første rekke tysklærere, rådgivere og andre som jobber med rekruttering til tyskfaget i ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning. Elever og studenter er også velkomne til å melde seg på.
NRK_110.jpg
Norges første offentlige grunnskole på engelsk
80 elever fra første til fjerde klasse ved Manglerud skole i Oslo skal ta del i en forsøksordning med engelsk grunnskoletilbud.
Les mer...
Spraklararnas_riksforbund_110.jpg
Språk - så mycket mer än engelska
Les rapport om fremmedspråkenes stilling i svensk skole
Les mer...
utdanningsforbundet_logo_110.gif
Yrkesretting av engelskeksamen?
Det er felles engelskeksamen i videregående på tross av yrkesretting
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Leiter du etter lyttetekstar?
På nettsidane våre ligg lyttetekstar tilgjengeleg for nedlasting eller avspeling. Det følgjer ressursark til tekstane.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret