Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Communicare_2016-forsidebilde_642_dus.jpg
Vurdering er et tema som engasjerer og utfordrer, og i dette nummeret retter vi fokus mot vurdering generelt og i språkfagene spesielt. Med denne utgaven av Communicare håper vi å kunne bidra til refleksjoner rundt vurderingspraksis i kollegiet samt inspirere til variert vurdering i språkklasserommet.
eventyrkoffert_110.jpg
Hòla barnehage i Oslo er vinner av vår barnehagekonkurranse!
I forbindelse med Språkdagen i september arrangerte vi en konkurranse for barnehager.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Språkvalg på ungdomsskolen
Årets tall for språkvalg på ungdomsskolen har nå blitt publisert av Utdanningsdirektoratet
Les mer...
ECML_110.jpg
Møt tegnspråklærere fra hele Europa!
Vi søker tegnspråklærer til workshop i Graz i mars 2017.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Leiter du etter lyttetekstar?
På nettsidane våre ligg lyttetekstar tilgjengeleg for nedlasting eller avspeling. Det følgjer ressursark til tekstane.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret